Impressum

Zodpovedný za obsah stránok:

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 20117/N
SOI: Nitra
KLINGEL s.r.o.

M.R. Štefánika 80
940 01 Nové Zámky

Svojou objednávkou potvrdzujete súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci

KLiNGEL s r.o.

M.R. Štefánika 80
940 01 Nové Zámky
IČO: 36 720 607

E-Mail: service.klingelsk@k-mailorder.sk

Konatelia:
Cord Henrik Klaus Schmidt
Darina Kischkowski

Európska komisia ponúka možnosť online riešenia sporov na on-line platforme. Túto platformu otvoríte kliknutím na nasledujúci externý odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9
P. O. BOX 49A
950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru

15.05.2024